Trenutno pregledavate Zaboravljeni rođak

Zaboravljeni rođak

Iako balavac ili okun ( Acerina cernua ) pripada porodici grgeča mnogi ribiči mlađe generacije nisu ga ni vidjeli, a neki nisu ni čuli za njega. Glavni razlog je što je balavac relativno rijetka riba nizinskih voda, a podaci u stručnoj literaturi o njemu su veoma šturi i ne otkrivaju mnogo o ovoj ribi. Bez obzira što su mu prava postojbina tekućice sa pješčanim ili šljunčanim dnom balavac se udomaćio i u sporotekućim nizinskim kanalima, rijekama i ribnjacima.

On je riba tamnomaslinaste boje s tamnim pjegama. Ljuske su mu oštre, sitne, duboko srasle i prekrivene sluzi kojoj zahvaljuje svoje ime. Prednja hrptena peraja, koju balavac u slučaju opasnosti nakostreši, srasla je sa stražnjom. Zbog toga je ubod balavca veoma bolan i podsjeća na onaj patuljastog somića. Priroda ga je obdarila i bodljama na škržnom poklopcu, pa sa ulovljenim balavcem treba postupati u stilu «polako ,ali sigurno». Mrijesti se u rano proljeće tj. u ožujku i travnju kada ženka izbacuje ikru u plitkoj vodi po vodenom bilju i kamenju. Iako u povoljnim uvjetima dosegne 30-ak centimetara on je veoma ratoborna i izdržljiva riba koja se ne predaje do zadnjeg atoma snage. Njegov repić koristi se kao mamac pri lovu njegovih rođaka smuđa i grgeča.

On se uglavnom lovi slučajno pri lovu drugih ribljih vrsta. Rado će progutati sitnu ribu, crvenu stajsku gujavicu ili mesne crviće.

Ako ste baš odlučili loviti balavce većinu situacija na vodi zadovoljit će finiji direktaš petmetarac na koji složite jednostavan sistem od strune promjera 0,15 mm, jednogramskog plovka i udice veličine 12. Nešto tanji predvez od osnovne strune dužine 30-ak centimetara spojite s osnovnom strunom malom tamnom vrtilicom s kopčom. Iznad vrtilice stavite nekoliko olovnica dok ne uravnotežite plovak. Najbolji plovak je onaj od pluta crvene gornje polovice. On je kao stvoren za teže uvjete na vodi ( puno prirodnih prepreka ),odlično se vidi, a i balavčev griz je silovit i nagal pa upotreba osjetljivih plovaka  nema smisla. Gujavicu kvačimo tako da je probodemo nekoliko puta, a krajeve ostavimo slobodnim da mame malog proždrljivca. Mesne crviće mamčimo kao raznobojni snopić sa 3-4 crvića. Pri lovu ribicom koristite nešto veće udice užeg vrata ( 6-8 ), veći plovak ( do 2 grama ) i ribice ne veće od 3-4 cm koje prošijte, iglom za mamce, od glave ka repu ili ih zakvačite tik ispod leđne peraje. Tada ne treba nagliti sa kontrom već pričekati da plovak počne ravnomjerno «voziti» ili «nestajati» pod površinu. Mamac treba prezentirati pri samom dnu.

Odlična mjesta za ribolov okuna su nagla udubljenja u toku ,uz debla u vodi ili uz bujnu vodenu vegetaciju. Kada ulovite prvog balavca, što preciznije plasirajte mamac na staru poziciju. Naime, balavac je jatna riba pa o vašoj preciznosti i brojnosti jata ovisi koliko ćete ribica uloviti. On je ustvari sportska riba koja iskusnom ribiču pruža mnogo užitka. Kako ribe iz porodice grgeča odlikuje vrlo kvalitetno meso ni sa balavcom nije drugačije. Majstori ribljih specijaliteta upravo za balavca kažu da je neizostavna komponenta pri kuhanju fiš-paprikaša i ribljih juha.

Odgovori