Trenutno pregledavate Ilova u Velikim Zdencima

Ilova u Velikim Zdencima

Rijeka Ilova u Velikim Zdencima nedaleko mrtvice iste rijeke kojom gospodari lokalno ŠRD „Šaran“. Ovdje je Ilova solidno široka, a ima i oko dva metra dubine. Nizvodno, u blizini, je betonska prelivnica poslije koje je tok dosta brži, ali i plići. Od lokalnih ribolovaca sam doznao da ovdje ima iznimno krupnih bolena koje love na postavu na uklije ili na velike gujavice, uglavnom na plovak. Riječ je o primjercima od pet-šest kolograma. Osim njih, ovdje ima i druge bijele ribe, osobito krupnih klenova, težih od kilogram koji rado primaju prirodne mamce, poput gujavica, ali i umjetne, poput manjih leptira i žlica ( do broja tri )…

Odgovori